ALTINOVA BELEDİYE MECLİSİ TOPLANDI
Altınova Belediye Meclisi 2018 Kasım ayı oturumları, Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral’ın başkanlığında tamamlandı.
28 Kasım 2018 Çarşamba 10:16:35

Altınova Belediye Meclisi 2018 Kasım ayı oturumları, Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral’ın başkanlığında tamamlandı.

Mecliste yapılan görüşmelerde Altınova Belediyesi’nin 2019 bütçesi 22 milyon lira olarak belirlendi.

Altınova Belediye Meclisi, Enflasyonla Mücadele Kapsı kapsamında 2019 yılı Gelir Tarifelerine zam yapmama ve meskenlerde suya yılbaşından itibaren yüzde 15 indirim yapılmasına karar verdi.

İmar planlarının da ele alındığı Meclis toplasında, Meşeli B Tipi Mesire Yerinin işletme hakkı DEKODER’e sözleşme ile bedelsiz olarak verilmesine karar verildi.

Karayolları 14. Bölge Müdürlüğü tarafından Orhangazi-İznik, Gölcük-Yalova Devlet Yolu projesi kapsamında hazırlanan, İmar Plan tadilatları meclis tarafından reddedildi.

Altınova Belediye Meclisi, Özel Servis Araçları Yönetmeliği ve D4 Yolcu Taşıma Belgesi konularında da önemli kararlara imza attı.

EKSİKSİZ KATILIM

Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral’ın başkanlığında yapılan meclis toplantısı eksiksiz gerçekleştirildi.

Meclis Üyeleri; Fevzi Arıcı, Hasan Karabacak, Birol Bayram, Bilal Ok, Mustafa Sarıgül, Ali Saruhan, Ali Koçal, Muharrem Akdemir ve Kenan Aykalkan gündem maddelerini ve komisyon raporları değerlendirildi.

BÜTÇE ONAYLANDI

Altınova Belediye Meclisi’nin 2018 yılı Kasım ayı olağan meclis karar özetleri şöyle: “Belediyemize ait 16.11.2018 tarih ve 2018/127 sayılı Meclis Kararı; Belediyemize ait 2018 Yılı Gelir Bütçesinin olduğu gibi kabulüne; Meclis’te yapılan açık oylama sonucu oybirliği ile karar verildi.

Belediyemize ait 16.11.2018 tarih ve 2018/128 sayılı Meclis Kararı; Belediyemize ait 2019 Yılı Gider Bütçesinin olduğu gibi kabulüne; Meclis’te yapılan açık oylama sonucu oybirliği ile karar verildi.

Belediyemize ait 16.11.2018 tarih ve 2018/131 sayılı Meclis Kararı; Belediyemize ait 2019 Yılı Bütçe Kararnamesinin olduğu gibi kabulüne; Meclis’te yapılan açık oylama sonucu oybirliği ile karar verildi.

FAZLA MESAİ

Belediyemize ait 16.11.2018 tarih ve 2018/129 sayılı Meclis Kararı; 2019 Yılında Zabıta Personeline fazla çalışma mesai ücretinin Bakanlar Kurulu Kararı doğrultusunda verilmesine; Meclis’te yapılan açık oylama sonucu oybirliği ile karar verildi.

ENCÜMENE YETKİ

Belediyemize ait 16.11.2018 tarih ve 2018/130 sayılı Meclis Kararı; 2019 Yılı İşçi Çalıştırma Şartnamesinin hazırlanması konusunda Meclis adına yetkinin Belediye Encümenine verilmesine; Meclis’te yapılan açık oylama sonucu oybirliği ile karar verildi.

SOSYAL FAALİYETLERE BÜTÇE

Belediyemize ait 16.11.2018 tarih ve 2018/132 sayılı Meclis Kararı; 2019 Yılı Sosyal ve Kültürel Etkinlikleri için, Belediyemiz tarafından gerekli bütçenin

ayrılarak harcanmasına; Meclis’te yapılan açık oylama sonucu oybirliği ile karar verildi.

ENFLASYONLA MÜCADELEYE DESTEK

Belediyemize ait 16.11.2018 tarih ve 2018/133 sayılı Meclis Kararı; 2019 yılı Gelir Tarifelerine Enflasyonla mücadele kapsamında zam yapılmamasına, 2018 Yılındaki Gelir Tarifelerinin olduğu gibi geçerli olmasına; Meclis’te yapılan açık oylama sonucu oybirliği ile karar verildi.

SUYA YÜZDE 15 İNDİRİM

Belediyemize ait 16.11.2018 tarih ve 2018/142 sayılı Meclis Kararı; 2019 yılından geçerli olmak üzere enflasyonla topyekün mücadele kapsamında meskenlerdeki suda yüzde onbeş indirim yapılmasına; Meclis’te yapılan açık oylama sonucu oybirliği ile karar verildi.

KARAYOLLARININ İMAR PLANINA RED

Belediyemize ait 16.11.2018 tarih ve 2018/134 sayılı Meclis Kararı; Karayolları 14. Bölge Müdürlüğü tarafından Orhangazi-İznik, Gölcük-Yalova Devlet Yolu projesi kapsamında hazırlanan, 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Plan tadilatının “imar planındaki mevcut 12 m’lik yol korunmadığından” dolayı reddine ve planda yer alan yol güzergahının 5 m batıya kaydırılarak mevcut 12 m’lik yolun korunması yönünde görüş bildirilmesine; Meclis’te yapılan açık oylama sonucu oybirliği ile karar verildi.

Belediyemize ait 16.11.2018 tarih ve 2018/135 sayılı Meclis Kararı; Karayolları 14. Bölge Müdürlüğü tarafından Orhangazi-İznik, Gölcük-Yalova Devlet Yolu projesi kapsamında hazırlanan, 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan tadilatının “imar planındaki mevcut 12 m’lik yol korunmadığından” dolayı reddine ve planda yer alan yol güzergâhının 5 m batıya kaydırılarak mevcut 12m’lik yolun korunması yönünde görüş bildirilmesine; Meclis’te yapılan açık oylama sonucu oybirliği ile karar verildi.

İMAR PLANLARI

Belediyemize ait 16.11.2018 tarih ve 2018/136 sayılı Meclis Kararı; Yalova İli, Altınova İlçesi, Hersek Mahallesi, …. sayılı adada hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan tadilatının kabulüne; Meclis’te yapılan açık oylama sonucu oybirliği ile karar verildi.

Belediyemize ait 16.11.2018 tarih ve 2018/137 sayılı Meclis Kararı; Yalova İli, Altınova İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi, Tersane arkası …. sayılı adada hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan tadilatının kabulüne; Meclis’te yapılan açık oylama sonucu oybirliği ile karar verildi.

Belediyemize ait 16.11.2018 tarih ve 2018/138 sayılı Meclis Kararı; Yalova İli, Altınova ilçesi, Tokmak Köyü’nde yapılan 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Plan Tadilatına askı süresi içinde yapılan itirazlar değerlendirilmiş olup, olduğu gibi kabulüne; Meclis’te yapılan açık oylama sonucu oybirliği ile karar verildi.

Belediyemize ait 16.11.2018 tarih ve 2018/139 sayılı Meclis Kararı; Yalova İli, Altınova İlçesi, Tokmak Köyü’nde yapılan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Tadilatına askı süresi içinde yapılan itirazların değerlendirilmiş olup, olduğu gibi kabulüne; Meclis’te yapılan açık oylama sonucu oybirliği ile karar verildi.

Belediyemize ait 16.11.2018 tarih ve 2018/140 sayılı Meclis Kararı; Yalova İli, Altınova İlçesi, Hürriyet Mahallesinde, 1/1000 ölçekli Uygulama imar planı revizyonunun itirazsız kabulüne; Meclis’te yapılan açık oylama sonucu oybirliği ile karar verildi.

DÖKÜM SAHASINA DÖKÜM BEDELİ

Belediyemize ait 16.11.2018 tarih ve 2018/141 sayılı Meclis Kararı; Belediyenin Havuzdere Köyünde Döküm sahasına döküm bedellerinin belirlenmesine ve kabulüne; Meclis’te yapılan açık oylama sonucu oybirliği ile karar verildi.

MESİRE YERİNE TESİS

Belediyemize ait 16.11.2018 tarih ve 2018/143 sayılı Meclis Kararı; 14.04.2017 tarihinde Belediyemiz ile Yalova Orman İşletme Müdürlüğü arasında imzalanan protokole istinaden Taşköprü Orman İşletme Şefliği Amenajman Planı 16-49 No’lu bölme içerisinde kalan Meşeli B Tipi Mesire Yerinde gelir getirici tesisleri yapmak kaydıyla işletme hakkının Dünya Ekolojik Yaşamı Sürdürme Derneği (DEKODER)’ne sözleşme ile aynı şartlarda kullanım hakkının bedelsiz olarak verilmesine; Meclis’te yapılan açık oylama sonucu oybirliği ile karar verildi.

TERSANE BÖLGESİNE TRAFİK DÜZENLEMESİ

Belediyemize ait 16.11.2018 tarih ve 2018/144 sayılı Meclis Kararı; Tersane bölgesi trafiğinin düzenlenmesi açısından asfalt çalışmaları bitiminde yol çizgileri, trafik işaretlemeleri, minibüs duraklarının konulması, yaya yollarının çizilmesi ve gerekli trafik işaretlemelerinin yapılması için trafik komisyonunda görevlendirilme yapılmasına; Meclis’te yapılan açık oylama sonucu oybirliği ile karar verildi.

ÖZEL SERVİS ARAÇLARI YÖNETMELİĞİ

Belediyemize ait 16.11.2018 tarih ve 2018/145 sayılı Meclis Kararı; Özel Servis araçları Hizmet Yönetmeliğinin 3. – 7. – 20. Maddelerine eklemelerin yapılmasına ve kabulüne; Meclis’te yapılan açık oylama sonucu oybirliği ile karar verildi.

Belediyemize ait 16.11.2018 tarih ve 2018/146 sayılı Meclis Kararı ; ………… adına kayıtlı ………… Plakalı aracın Altınova Belediye Sınırları Karayolu Üzerindeki Duraklarda İNDİ-BİNDİ izin ve müsaadesi istemi ilgili Bakanlığa yazılan 06.11.2018 Tarih ve E.3119 Sayılı yazının cevabından sonra karar verilmesine; Meclis’te yapılan açık oylama sonucu oybirliği ile karar verildi.

D4 YOLCU TAŞIMA BELGESİ

Belediyemize ait 16.11.2018 tarih ve 2018/147 sayılı Meclis Kararı; S.S. 81 No’lu Altınova Minibüs Kooperatifine kayıtlı Tahsisi kapsamındaki araçlara 30295 Sayılı Karayolu Yönetmeliği 55. Maddesinin 2 Bendindeki D4 Yolcu Taşıma Belgesi sahiplerine tarifeli taşımalar için asgari bir hat verilir. Daha Fazla verilecek olan hat sayısı bakanlıkça belirlenir ifadesine dayanarak Bakanlıkça bu konuya 18/12/2012 tarih ve 2013/KDGM-07/yolcu Genelgesinin 2. Maddesinin e bendinin 2. Fıkrasında beyan edildiği üzere; “Yetki Belgesi Sahipleri, bir ay içerisinde yer alan belirli bir döngü çerçevesinde çalışmak istemeleri halinde araç sayına bakılmaksızın en fazla dört taşıma hattında da çalışabilirler. BU DÖNGÜNÜN ZAMAN VE ÜCRET TARİFELERİN BELİRTTİLMESİ ŞARTTIR.’’ İfadesine ile açıklık getirilmiştir. Yalova İl Trafik Komisyonu Başkanlığı tarafından alınan 2016-11 sayılı kararı doğrultusunda TOKMAK-KAYTAZDERE-ALTINOVA –YALOVA hat ve güzergahında D4 Yolcu Taşıma Belgesi ile Yolcu Taşımacılığı yapan Tahsis Kapsamındaki araçlarına Altınova Belediye Sınırları ve Yetki Alanlarında olan (Mücavir) Tokmak Köyü, Çavuşçiftliği Köyü, Havuzdere Köyü Karayolu Üzerindeki Duraklarda İNDİ-BİNDİ yaparak Kocaeli İli, Karamürsel İlçesine Yolcu taşımacılığı yapmaları için izin ve müsaadesi verilmesine ilgili Bakanlığa yazılan 06.11.2018 Tarih ve E.3115 Sayılı yazının cevabından sonra karar verilmesine; Meclis’te yapılan açık oylama sonucu oybirliği ile karar verildi.

Belediyemize ait 16.11.2018 tarih ve 2018/148 sayılı Meclis Kararı; S.S. 81 No’lu Altınova Minibüs Kooperatifine kayıtlı Tahsisi kapsamında Yalova İl Trafik Komisyonu Başkanlığı tarafından alınan 2016-11 sayılı kararı doğrultusunda TOKMAK-KAYTAZDERE-ALTINOVA –YALOVA hat ve güzergahında D4 Yolcu Taşıma Belgesi ile Yolcu Taşımacılığı yapan Tahsis Kapsamındaki araçlarına Altınova Belediye Sınırları ve Yetki Alanlarında olan (Mücavir) Tokmak Köyü, Çavuşçiftliği Köyü, Havuzdere Köyü Karayolu Üzerindeki Duraklarda İNDİ-BİNDİ izin ve müsaadesi verilmesine ilgili Bakanlığa yazılan 06.11.2018 Tarih ve E.3115

Sayılı yazının cevabından sonra karar verilmesine; Meclis’te yapılan açık oylama sonucu oybirliği ile karar verildi.

Belediyemize ait 16.11.2018 tarih ve 2018/149 sayılı Meclis Kararı; Özel Servis araçları Hizmet Yönetmeliğinin 12. Maddesinin “F” bendinin eklenmesine ve kabulüne; Meclis’te yapılan açık oylama sonucu oybirliği ile karar verildi.

Belediyemize ait 16.11.2018 tarih ve 2018/150 sayılı Meclis Kararı; Memur Dolu Kadro değişikliğinin yapılmasına ve kabulüne; Meclis’te yapılan açık oylama sonucu oybirliği ile karar verildi.”

Haberi Sosyal Medyada Paylaş :

farkyalovada.com Tüm hakları saklıdır, Sitemizin tasarımı ve içeriği T.C. yasalarınca tescil ile korunmaktadır

Copyrights 2007 @ Türkiyemix Şehir Portalı