İL GENEL MECLİSİNİN EKİM AYI OTURUMLARI BAŞLADI . OTURUMLAR HAFTA SONUNA KADAR
Yalova İl Genel Meclisi Ekim ayı olağan toplantısına dün başladı. Meclisin ilk gündeminde çocuk evlerinde bulunan yıpranmış eşyaların yenilenmesi konusu görüşüldü. Gündemle ilgili konuşan İl Genel Meclisi Başkanı
1 Ekim 2019 Salı 18:45:57

Yalova İl Genel Meclisi’nin Ekim ayı gündeminde Yalova Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezi Müdürlüğü’ne bağlı 8 adet çocuk evinde bulunan yıpranmış eşyaların yenilenmesi konusu görüşüldü.  

İl Genel Meclisi Ekim ayı olağan toplantısına dün başladı. Meclisin ilk gündeminde çocuk evlerinde bulunan yıpranmış eşyaların yenilenmesi konusu görüşüldü. Gündemle ilgili konuşan İl Genel Meclisi Başkanı Hasan Soygüzel, “Yalova Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezi Müdürlüğü’ne bağlı olarak 8 adet çocuk evinde 44 kişilik kapasite ile 04- 18 yaş aralığında korunma ve bakıma muhtaç çocuklara bakım hizmeti verilmekte olup, bakıma muhtaç çocukların yıpranmış olan eşyalarının İl Özel İdaresi bütçe imkanlarıyla yenilerinin satın alınması konusunu görüştük. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’nün daveti üzerine eşimle birlikte çocuk evlerini ziyaret ettik. Gerçekten bir ihtiyaç var. Merkezi idarede belirli periyotlarla ödenek çıkarttığı için şu an bu ihtiyaç söz konusu oldu. Sayın Valimizle de konuştuk, İl Genel Meclisimizin desteğinin yararlı olacağı konusunda bir mutabakat oluştu. Komisyonlarımıza havalesini yapacağız. Bir sonraki meclisimizde görüşeceğiz” dedi.

İl Genel Meclisi Ekim ayı olağan toplantısında yarından itibaren hafta sonuna kadar şu konular ele alınacak.

İKİNCİ BİRLEŞİM

6. Yalova İl Müftülüğünün talep yazılarında belirtilen; İlimiz Merkez İlçe, Bahçelievler Mahallesi, Dolunay Sokak üzerinde bulunan Fatih Camii altındaki alana, 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 6 ve 64. maddeleri kapsamında Diyenet Gençlik Merkezi kurulması, bu iş için İl Özel İdaresi bütçesinden gerekli ödeneğin tahsis edilmesi konusunun görüşülmesi,

7. İlimiz köylerinin ve köylerimizdeki turistik, tarımsal, kültürel ve tarihi değerler ile bu değerlere ait ürünlerin tanıtılması ve desteklenmesi amacıyla “Yalova ve Köyleri Tarım, Kültür ve Turizm Festivali” adıyla etkinlik düzenlenmesi teklifi hakkında tüm İhtisas Komisyonlarınca hazırlanan raporların okunması ve müzakere edilmesi,

8. Yalova ve Köylerinin sosyal, kültürel ve sanatsal anlamda gelişimine katkıda bulunmak amacıyla “Vilayet Konferansları” adıyla konferanslar düzenlenmesi ve konferanslarda sunulan bilgi ve belgelerin belirli aralıklarla kitap halinde bastırılarak ilimizin kültür mirasına kazandırılması teklifi hakkında tüm İhtisas Komisyonlarınca hazırlanan raporların okunması ve müzakere edilmesi,

9. İl Genel Meclisi Üyelerinden İsmail AKAR ile Hüseyin ALFAT tarafından Meclis Başkanlığına hitaben verilen 05.09.2019 tarihli önergelerinde belirtilen, İlimiz, Termal İlçesine bağlı Akköy Köyü, köy girişi yoluna 300 m, Çiçeklibahçe Mevkii yoluna 200 m. olmak üzere toplam 500 m uzunluğunda V kanal yapılması teklifi hakkında tüm İhtisas Komisyonlarınca hazırlanan raporların okunması ve müzakere edilmesi,

10. İlimizde bulunan tescilli ya da tarihi kayıtlarda yer alan somut kültür varlıklarının (okul, cami, medrese, kervansaray, hamam, imalathane, sivil mimari örnekleri vb.) tespit edilmesi, tespit edilecek kültür varlıklarının önem ve öncelik sırasına göre röleve projelerinin hazırlatılması ve temin edilecek ödenek imkanları dahilinde söz konusu tarihi eserlerin restore edilerek kültür mirasımıza kazandırılması teklifi hakkında tüm İhtisas Komisyonlarınca hazırlanan raporların okunması ve müzakere edilmesi,

ÜÇÜNCÜ BİRLEŞİM

11. İl Genel Meclisi Üyelerinden İdris DURMUŞ tarafından Meclis Başkanlığına hitaben verilen 05.09.2019 tarihli önergesinde belirtilen; küresel iklim değişikliği yağış rejiminin de değişmesine neden olarak anlık ve kuvvetli yağışlar, taşkınlar ve sellerin zaman zaman tarım alanlarına, yerleşim yerlerine ve altyapıya verdiği zararların önlenmesi için ivedi olarak gerekli planlama ve yatırımların yapılması teklifi hakkında tüm İhtisas Komisyonlarınca hazırlanan raporların okunması ve müzakere edilmesi,

12. İl Özel İdaresinin yetki ve sorumluluk alanında bulunan İlimiz köylerinde bakımsız ve onarıma muhtaç durumda olduğu gözlemlenen köy mezarlıklarının durumlarının araştırılarak, kapı girişlerinin günün şartlarına uygun olarak düzenlenmesi, yönlendirme levhalarının bulundurulması, su ihtiyacının karşılanması için çeşme yapılması ve uygun alana sahip mezarlıklarda ihtiyaçları karşılayacak diğer yapıların ve fiziki alanların tesis edilmesi teklifi hakkında tüm İhtisas Komisyonlarınca hazırlanan raporların okunması ve müzakere edilmesi,

13. İlimiz köyleri ve kırsalında gün geçtikte sayıları artmakta olan sokak hayvanlarının yakalanıp kısırlaştırılması, tedavisinin yapılarak kulak numaralarının takılması ve alındıkları yere geri bırakılması kararlaştırılmış olup, ayrıca kronik bir sorun haline gelen başıboş sokak hayvanlarının rehabilite edilmelerine yönelik planlanan çalışmanın hayata geçirilebilmesi için belediyelerle ortak alternatif çözüm önerileri hakkında çalışma yapılması teklifi hakkında tüm İhtisas Komisyonlarınca hazırlanan raporların okunması ve müzakere edilmesi,

14. İlimiz, Termal İlçesi, Akköy Köyü sınırları içeresinde bulunan mevcut Şehitlik ve Tören alanının günümüz şartlarına uygun olarak yeniden düzenlenmesi, bedelinin ise İl Özel İdaresi bütçesinin ilgili harcama kaleminden karşılanması teklifi hakkında tüm İhtisas Komisyonlarınca hazırlanan raporların okunması ve müzakere edilmesi,

DÖRDÜNCÜ BİRLEŞİM

15. Olası Marmara Depreminin verebileceği zararları azaltmak için gerekli tedbirlerin alınması ve Yeşil Mavi Yolun afet sonrası alternatif ulaşım ağı olarak değerlendirilmesi konularında çalışma yapılması teklifi hakkında tüm İhtisas Komisyonlarınca hazırlanan raporların okunması ve müzakere edilmesi,

16. İl Özel İdaresinin yetki ve sorumluluk alanında bulunan köylerin ekonomik açıdan kalkındırılmasına yönelik gelir getirici mahiyette projeler geliştirilerek hayata geçirilmesi teklifi hakkında tüm İhtisas Komisyonlarınca hazırlanan raporların okunması ve müzakere edilmesi,

17. İlimiz Çınarcık İlçesi Teşvikiye Beldesi sınırları içerisinde bulunan ve turizm açısından çok önemli bir değer olan Kent Ormanının otopark ihtiyacını karşılamak amacıyla, mevcut dere üzerine araç geçişini sağlayacak şekilde basit bir köprü yaptırılması teklifi hakkında tüm İhtisas Komisyonlarınca hazırlanan raporların okunması ve müzakere edilmesi,

18. İlimiz, Merkez İlçe, Kurtköy Köyü sınırları içerisinde bulunan uygun bir alana ihtiyaç duyulan bir adet atış poligonu yapılması teklifi hakkında Plan ve Bütçe Komisyonu, İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Çevre ve Sağlık Komisyonunca hazırlanan raporların okunması ve müzakere edilmesi,

BEŞİNCİ BİRLEŞİM

19. 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 35 ve 36. maddeleri ile İl Özel İdareleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğin 10 ve 11. maddeleri gereğince, mevcut Müdürlüklerden Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü ile Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğünün kaldırılarak, Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü, Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğü, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ile Kırsal Hizmetler Müdürlüğünün kurulması ve bu Müdürlükler için 1. Dereceli Müdürlük kadrolarının ihdas edilmesi teklifi hakkında tüm İhtisas Komisyonlarınca hazırlanan raporların okunması ve müzakere edilmesi,

20. Tarihi Yalova Kâğıthane’sinin yeniden ihyası ve kültür hayatımıza kazandırılması amacıyla, Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanlığı ile varlığı ispatlanan ve ilk kâğıthane olma özelliğine sahip yapıya dair kaynaklarda belirtilen Elmalık Köyü deresi civarında önemli bulguların olduğu alandaki yapının ilgili kurum ve kuruluşlarınca sit potansiyelinin tespitine yönelik başlatılan çalışma hakkında tüm İhtisas Komisyonlarınca hazırlanan raporların okunması ve müzakere edilmesi,

21. İl Özel İdaresi ile Muhtarlıklar bünyesinde ilaçlama yapmak üzere ortaklaşa çalışacak ekip oluşturularak, araç, personel ve ilaçların muhtarlıklar tarafından karşılanmak kaydıyla ilimiz köylerinde haşere ile mücadele yapılması yol ve yöntemlerinin tespit edilmesi teklifi hakkında tüm İhtisas Komisyonlarınca hazırlanan raporların okunması ve müzakere edilmesi,

22. Mevcut 1/25000 Ölçekli Çevre Düzeni Planının ihtiyaçları karşılayamadığından ve sorun teşkil eden bazı düzenlemelerin planın temel hedef, ilke ve politikalarına aykırılık teşkil ettiği anlaşıldığından, Sayın Valimizin koordinasyonunda bilimsel çerçevede hazırlanan ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca onaylanan 1/50000 Ölçekli Yalova İli Çevre Düzeni Planına yapılan itirazların sonucunun meclisin bilgisine sunulması teklifi hakkında tüm İhtisas Komisyonlarınca hazırlanan raporların okunması ve müzakere edilmesi,

23. Dilek ve temenniler,

Haberi Sosyal Medyada Paylaş :

farkyalovada.com Tüm hakları saklıdır, Sitemizin tasarımı ve içeriği T.C. yasalarınca tescil ile korunmaktadır

Copyrights 2007 @ Türkiyemix Şehir Portalı