YALOVA İL GENEL MECLİSİNİN AĞUSTOS AYI GÜNDEM MADDELERİ BELİRLENDİ. İŞTE MECLİSİN GÜNDEMİ
Yalova İl Genel Meclisinin Ağustos ayı gündem maddeleri belirlendi. 4 Ağustos Salı Günü Yalova İl Özel İdare Toplantı salonunda saat 15.30'da toplanacak olan İl Genel Meclisinin gündem maddeleri şöyle:
28 Temmuz 2020 Salı 17:34:16

Yalova İl Genel Meclisinin Ağustos ayı gündem maddeleri belirlendi.  

4 Ağustos Salı Günü Yalova İl Özel İdare Toplantı salonunda saat 15.30'da Meclis Başkanı Hasan Soygüzel başkanlığında toplanacak olan İl Genel Meclisinin gündem maddeleri şöyle: 

BİRİNCİ BİRLEŞİM:

1. Yalova Merkez İlçe, Bağlarbaşı Mahallesi, 24 Derslikli İlkokul Binası Yapım İşinde yer değişikliği sebebi ile yapılacak imalatların ikmal ihalesi konusu ile gerekli ödeneğinin tahsis edilmesi teklifi hakkında tüm İhtisas Komisyonlarınca hazırlanan raporların okunması ve müzakere edilmesi,

2. Yeşil Mavi Turizm Seyir Yolunun, İlimizde alternatif turizm açısından son derece önemli olan Kent Ormanları ve değişik doğal alanları içerisinde barındırması ile doğaseverlerin kolayca ulaşımının sağlanması, yol güzergâhındaki tesislerin kapasitesinin artırılması ve yeni turizm cazibe merkezlerinin oluşturulması amacıyla, Yeşil Mavi Yol’un revize edilmesi ve yeni bağlantı yollarının yapılması teklifi hakkında tüm İhtisas Komisyonlarınca hazırlanan raporların okunması ve müzakere edilmesi,

3. Küresel iklim değişikliğinin olumsuz etkilerinin yerel düzeyde de her geçen gün daha fazla hissedilmesi nedeniyle; köylerimizin afetler ve doğa olaylarına ilişkin genel risk durumunun araştırılması teklifi hakkında tüm İhtisas Komisyonlarınca hazırlanan raporların okunması ve müzakere edilmesi,

İKİNCİ BİRLEŞİM:

4. 19 Temmuz 2021 tarihinde; Yalova’nın düşman işgalinden kurtuluşunun 100. Yıl Dönümü olması münasebetiyle bilimsel, kültürel, sanatsal, sportif v.b. bir dizi etkinlik düzenlenmesi teklifi hakkında tüm İhtisas Komisyonlarınca hazırlanan raporların okunması ve müzakere edilmesi,

5. İl Özel İdaresinin %18 katılım payı ile ortağı olduğu Yalova Avrasya Giyim İhtisas Organize Sanayi Bölgesi ve Yalova Gemi İhtisas Organize Sanayi Bölgesinin birleşmesi teklifi hakkında tüm İhtisas Komisyonlarınca hazırlanan raporların okunması ve müzakere edilmesi,

6. İl Özel İdaresinin sorumluluk alanında bulunan köylerde düzenlenen imar durum belgeleri, ifraz-tevhid-yola terk-geçit hakkı dosyalarının onayı ve benzeri işlemler için tahsil edilecek hizmet bedelinin belirlenmesi teklifi hakkında tüm İhtisas Komisyonlarınca hazırlanan raporların okunması ve müzakere edilmesi,

ÜÇÜNCÜ BİRLEŞİM:

7. İlimiz, Termal İlçesi, Akköy Köyü, İlk/Ortaokulu bahçesine kapalı spor sahası yapılmasından dolayı okulun yanında bulunan arsanın öğrenciler için İl Özel İdaresi bütçe imkânlarıyla okul bahçesi olarak düzenlenmesi teklifi hakkında tüm İhtisas Komisyonlarınca hazırlanan raporların okunması ve müzakere edilmesi,

8. İlimiz, Merkez İlçe, Safran Köyü sınırları içerisindeki içme suyu depolarının yanında bulunan uygun yerin İl Özel İdaresi imkanlarıyla mesire alanı olarak düzenlenmesi teklifi hakkında tüm İhtisas Komisyonlarınca hazırlanan raporların okunması ve müzakere edilmesi,

9. İlimiz, Termal İlçesi, Yedi Havuzlar bölgesinde bulunan ve Herkül Heykeli olarak bilinen tarihi yapıtın replikasının İl Özel İdaresi bütçe imkânlarıyla yapılıp yerine konulması teklifi hakkında tüm İhtisas Komisyonlarınca hazırlanan raporların okunması ve müzakere edilmesi,

DÖRDÜNCÜ BİRLEŞİM:

10. İlimizde bulunan tescilli ya da tarihi kayıtlarda yer alan somut kültür varlıklarının tespit edilerek önem ve öncelik sırasına göre röleve ve restore edilmesi, ayrıca Tarihi Yalova Kâğıthane’sinin yeniden ihyası için ilave bulgu ve belgelerin elde edilmesi teklifi hakkında tüm İhtisas Komisyonlarınca hazırlanan raporların okunması ve müzakere edilmesi,

11. 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 6. maddesi kapsamında İl Özel İdaresine verilen yetki ve sorumluluk alanında bulunan köylerin ekonomik açıdan kalkındırılmasına yönelik gelir getirici mahiyette projeler geliştirilerek hayata geçirilmesi teklifi hakkında Tüm İhtisas Komisyonlarınca hazırlanan raporların okunması ve müzakere edilmesi,

12. İlimizde kurulmakta olan OSB’lerin ve diğer inşai faaliyetlerin hafriyat atıklarının dökümü için belediye, muhtarlık ve diğer kamu kurum ve kuruluşları ile işbirliği içerisinde çözüm yolları üretilerek hafriyat döküm sahalarının belirlenmesi teklifi hakkında tüm İhtisas Komisyonlarınca hazırlanan raporların okunması ve müzakere edilmesi,

BEŞİNCİ BİRLEŞİM:

13. Yapı stokunun 5-6 kat olduğu Kocadere Köyü Yalı Mevkiinin mevcut halindeki imarı 2 kat ile sınırlı olup, bu durum yeni yapı yapılması ve kentsel dönüşümü olumsuz yönde etkilemesi nedeniyle, kentsel dönüşüm ve yeni konut yapımının önünü açmak amacıyla, kat artırımı hususunun değerlendirilmesi ve mümkün ise plan tadilatı yapılması teklifi hakkında tüm İhtisas Komisyonlarınca hazırlanan raporların okunması ve müzakere edilmesi,

14. Mevcut 1/25000 Ölçekli Çevre Düzeni Planının ihtiyaçları karşılayamadığından dolayı teknik, yasal ve bilimsel çerçevede hazırlanan ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca onaylanan 1/50000 Ölçekli Yalova İli Çevre Düzeni Planına yapılan itirazların sonucunun meclisin bilgisine sunulması teklifi hakkında tüm İhtisas Komisyonlarınca hazırlanan raporların okunması ve müzakere edilmesi,

15. İlimiz köyleri ve kırsalında gün geçtikçe sayıları artmakta olan ve bir sorun yumağı haline gelen başıboş sokak hayvanlarının barınmaları, rehabilitasyonu, kısırlaştırılması, beslenmeleri ve tedavilerinin yapılması teklifi hakkında tüm İhtisas Komisyonlarınca hazırlanan raporların okunması ve müzakere edilmesi,

16. Dilek ve temenniler,

17. Bir sonraki toplantı tarihinin belirlenmesi ve kapanış,

Haberi Sosyal Medyada Paylaş :

farkyalovada.com Tüm hakları saklıdır, Sitemizin tasarımı ve içeriği T.C. yasalarınca tescil ile korunmaktadır

Copyrights 2007 @ Türkiyemix Şehir Portalı