VİDEO: YALOVA BAROSU: “YARGIYI HER YÖNDEN ELE GEÇİRME ÇABANIZ İŞE YARAMAYACAK”
Yalova Barosu Yalova  Adliyesi önünde düzenlediği basın açıklamasında Yalova Barosu Genel Kurulunun İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu Kararıyla ertelenmesine tepki göstererek "Barolar; avukatlık mesleğini geliştirmek
8 Ekim 2020 Perşembe 13:52:35

Yalova Barosu Yalova  Adliyesi önünde düzenlediği basın açıklamasında Yalova Barosu Genel Kurulunun Yalova  Valiliği İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu Kararıyla ertelenmesine tepki göstererek "Barolar; avukatlık mesleğini geliştirmek, meslek mensuplarının birbirleri ve iş sahipleri ile olan ilişkilerinde dürüstlüğü ve güveni sağlamak; meslek düzenini, ahlakını, saygınlığını, hukukun üstünlüğünü, insan haklarını savunmak ve korumak, avukatların ortak ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla tüm çalışmaları yürüten, tüzel kişiliği bulunan, çalışmalarını demokratik ilkelere göre sürdüren kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşlarıdır." dedi.

Yalova Barosu genel kurulun Yalova Valiliği İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu Kararıyla ertelenmesine  ilişkin İl seçim kuruluna yaptığı itiraz, Yalova il seçim kurulu tarafından reddedildi.. Taleplerinin red edilmesi üzerine Yalova Adliyesi önünde basın açıklaması yapıldı.

Yalova Baro Başkanı Av. Fedai Doğruyol yaptığı basın açıklamasında "Barolar, son rakamı çift olan yıllarda olmak kaydıyla iki yılda bir Ekim ayının ilk haftası içinde baro başkanının daveti üzerine gündemindeki maddeleri görüşmek üzere toplanırlar.Toplantıda; yönetim, disiplin ve denetleme kurulları üyeleri ile baro başkanını ve Türkiye Barolar Birliği delegelerini seçmek başta olmak üzere, Baro gelir ve giderlerinin hesabını vermek, Baro bütçesini onaylamak gibi asli görevler yerine getirilir.Yalova Barosu Olağan Genel Kurulu ve Seçimlerin 04/10/2020 tarihinde ( yeterli çoğunluğun sağlanmaması halinde 11.10.2020) yapılması planlanmışsa da, İç İşleri Bakanlığı Genelgesi, YSK’nın 02/10/2020 tarihli kararı, ardından da Yalova İl Hıfzıssıhha Kurulu’nun kararı ile Baromuz Genel Kurulu’nun yapılıp yapılmayacağı belirsiz bir hale getirilmiştir." dedi

Açıklamada "Hayatın her anını KOVİD 19 tehdidi altında, sosyal mesafeli ve tedbirli olarak yaşarken, her gün adliyelerde yeni vakalar ile kapatılan kalem ve mahkemelere şahit olurken, adliye koridorlarında her gün bir genel kurulun onlarca fazlası insanla temas etmek zorunda bırakılırken alınmayan korona tedbirlerinin, avukatların hak arama mücadelesi için çıktığı sokaklarda ve meslek örgütünün iradesinin belirlendiği genel kurullarda akla gelmesi, bu tedbirler konusunda yöneticilerin samimiyetinin sorgulanmasına neden olmaktadır.Bu hukuksuzluğa karşı yasal yollarla mücadelemizi sürdüreceğimizi bildirmekle birlikte, bu hukuk tanımazlığın seçme ve seçilme hakkını keyfi olarak ortadan kaldırması bakımından hukuk güvenliği ilkesine ve demokrasimize telafisi imkansız zararlar vereceğini tarih önünde yetkililere bir kez daha hatırlatıyoruz" denildi.

"Yargıyı her yönden ele geçirme çabanız işe yaramayacak" diyen Doğruyol "Önce Baroların uyarı ve haklı itirazlarına rağmen Avukatlık Kanunu'nu değiştirdiniz. Baroları bölmeye çalıştınız. Şimdi ise kendi yaptığınız yasa değişikliğine bile uymuyor, ikinci baroların kuruluşu yetişmedi diye genel kurulları erteliyorsunuz. Sığındığınız pandemi bahanesi, parti kongrelerinin ertelenmemesi nedeniyle boşa çıkıyor. Kimse inanmıyor gerekçelerinize.Uğruna, kanunla belirlenmiş seçim takvimini bir genelge ile erteleyecek kadar çaba gösterilen ikinci baronun bir türlü kurulamaması üzerine, İstanbul ve Ankara’da mesleklerini kamuda icra eden meslektaşlarımıza baskı yapıldığı ve bu baskının bir mobinge dönüşme iddialarına karşı kamu kurumlarının yetkili birimlerinin açıklama yapması ve bu duyumlarla ilgili inceleme başlatmaları kamuya güven ilkesinin ve idarenin tarafsızlığına gölge düşmemesi bakımından zorunluluktur.Yargının tamamen bağımsız ve özgür kanadını, baroları ve avukatları yıldıramayacaksınız.Susmayacağız, boyun eğmeyeceğiz, biat etmeyeceğiz." dedi

Haberi Sosyal Medyada Paylaş :

farkyalovada.com Tüm hakları saklıdır, Sitemizin tasarımı ve içeriği T.C. yasalarınca tescil ile korunmaktadır

Copyrights 2007 @ Türkiyemix Şehir Portalı